Изкушението

Попадали ли сте в ситуация, в която искате да направите нещо, но едно гласче вътре във вас ви говори тихо, че това не е добре? И тогава... Тогава започва една битка в самите вас, едно мърморене, бунтуване и негодуване. Дори да послушате онзи вътрешен глас, пак го правите без особено желание.
Знаете ли, че бихте си спестили много от тези проблеми, ако просто приемете идеята на този вътрешен глас и му се доверите, че след това нещата ще са много по-добре?
А знаете ли също така, че да приемете идеята на този разумен глас, е най-трудното нещо на света? Този, който е успял да направи това е наречен в Библията „разумен човек”.

В тази статия ще разгледаме най-голямата битка, която съществува на Земята, която ти можеш да спечелиш с помощта на Божията сила. Ако пожелаеш да имаш тази сила на разположение, Бог ще ти я подари!

Какво всъщност е изкушението?

Ако пуснете в интернет търсачката google думата „изкушение”, резултатите, които ще видите, ще са главно две основни групи снимки - на храна и на жени. Интересно, нали?
Какво всъщност е изкушението? Каква форма има то? Формата на шоколадова торта, или формата на изваяна жена? (Мислех, че „любовта на мъжете мината през стомаха”.)

Ако се опитаме да направим асоциация с изкушението, ще видим, че то е свързано с много различни неща, които не са само материални. Има хора, които се изкушават от материални неща, но и много хора се изкушават от власт, преживяване на силни емоции или печелене на пари. Като че ли за тях това е смисълът на живота. Но не, това е само заместник на истинския смисъл!

Изкушението всъщност е предложение да изместим Бог от фокуса на живота си, да го заменим с някой друг (или нещо друго) и да му се отдедем напълно. Това всъщност е нарушаване на принципите на живота, записани в първите две от 10-те Божии заповеди.

Накратко, първото предложение, да се усъмни човек в Божиите думи е било направено от дявола към Адам и Ева, което е довело до катастрофални последици за цялата човешка раса, понеже нашите прародители са се съгласили с неговата измама. От тогава насам, на нас ни е изключително трудно да се съобразяваме с Божия глас и изключително лесно, да се поддаваме на изкушението. От тогава насам, тази битка вътре в самите нас съществува и е невъзможно без намесата на Божия сила да се освободим от слабостите си!

Блажен е онзи човек, който издържа на изпитание;
защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота,
който Господ е обещал на ония, които Го любят.
(Яков 1:12)

Видове изкушения

Нека разгледаме някои Библейски примери, свързани с изкушението. От тях ще видим, че винаги предложението на дявола е да получим нещо, от което уж се нуждаем или да задоволим някаква фиктивна нужда. Целта му е да се задоволи нашия егоизъм, като ни кара да се усъмним в Божията доброта и любов към нас, а по този начин да ни отдели от Бога, вкарвайки ни съмнение.

Нека да видим какво беше изкушението на Исус в пустинята и се замислете защо тази случка е описана в Библията.

Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, и там беше изкушаван от дявола.
И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
И тъй изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син заповядай тези камъни да станат на хлябове. А Той отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.
Тогава дяволът Го заведе в светия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:
Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: "Ще заповяда на ангелите Си за Теб, и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш в камък краката Си".
Исус му каза: Писано е още: "Да не изпитваш Господ, твоя Бог".
Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и Му казва: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само на Него да служиш".
Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
(Матей 4:1-11)

Три изкушения се открояват от текста.
Първото изкушение е свързано с храната, със задоволяване на апетита; материалните неща.
Второто изкушение е свързано с душевните неща, преживяването на силни чувства и емоционална тръпка.
Третото изкушение е свързано със статута в общетсвото и поклонението. То всъщност опира до духовната страна на живота – това на кого искаш да се покланяш или да ти се покланят. Свързано е с духовната сфера на живота.

От текста ясно се вижда, че Исус е победил и в трите области, които засягат нашата човешка личност, и винаги е използвал Словото, за да се защити и победи. „Писано е” е отговорът към всяко изкушение. Щом Исус Христос е наш пример за непорочен и победоносен живот, то тогава, ако искаме ние да бъдем победители като Него, Словото трябва да стане и наше оръжие за защита от нападките на лукавия!

Много точна аналогия на тези три изкушения можем да намерим в текстовете, записани в Първото послание на апостол Йоан:

Защото всичко, което е в света - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота - не е от Отца, но е от света; а светът ще премине, и неговите похоти; а който върши Божията воля, ще пребъдва до века.
(1 Йоаново 2:16,17)

(По подробна информация във връзка с трите изкушения и как да разберете коя е вашата най-голяма слабост, можете да намерите на този линк.)

Нашите изкушения

Изкушението за Исус Христос беше Той да прояви своята Божествена сила в човешкото си тяло и по този начин да загуби възможността да бъде наш пример. Нашето изкушение пък е да отхвърлим Божествената сила и характер, и да се поддадем на човешките си слабости и първични страсти.
Има хора, които твърдят, че са над тези неща, че изкушенията не ги засягат. Но истината е, че няма човек на земята, до който да не е достигнало поне едно от тези три изкушения. От самия човек обаче зависи дали изкушението ще надделее в живота му, или не.

ВСЕКИ човек на Земята има една от тези три основни слабости, която се проявява в живота му с най-голяма сила – слабост към материалното, душевното или духовната гордост.
Една от тези слабости ни владее най-силно, а другите две са по-слабо изразени.
Проблема е такъв, че хората си затварят очите и се настройват негативно, когато им се покаже техния проблем. Така те отхвърлят онова, което им е казано. Ние трябва да сме много отворени за изобличаващия глас вътре в нас, защото той е настроен да ни води към покаяние и добра промяна. Ще послужи за нашето спасение, ако се вслушаме в този глас на разума!

Защото пътищата на човека са пред очите на Господ,
и Той внимателно измерва всичките му пътеки.
Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония,
с въжетата на своя грях ще бъде държан.
Той ще умре от своето отказване от поука;
и от голямото си безумие ще се заблуди.
(Притчи 5:21-23)

Нашата нужда е това, което ни препоръчва пред Бога. Той е благосклонен към тези, които викат към Него за помощ. И ги спасява от греха.

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя.
(Псалом 34:7)

Исус е успял да устои и в трите изкушения, с които дявола го е подмамвал. Той не се е поддал на нито едно от тях. По този начин е доказал, че с вяра в Божия помощ ние също можем да се предпазим, използвайки твърдото доверие в Божието Слово. Тогава дявола ще бяга от нас.

Воденичен камък на врата

Искам да ви запозная с една страшна история, която е описана в Свещеното писание. Много често ние хората си нямаме и понятие колко сериозни са нещата. Всичко онова, което правим или не правим, отеква във времето с вечни последици. Хората ни наблюдават и е твърде опасно за душите ни, ако станем за съблазън на някого. Това обаче много рядко се осъзнава от хората. Говорейки за децата, Исус каза на учениците си:

Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез който идват!
По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му
и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.
(Лука 17:1,2)

Света е пълен със съблазнителни неща. Не защото Бог е виновен за това, а защото нашия начин на мислене е опорочен. Обърнете внимание, че в текста не се казва, че е виновен този, който е изкушен, а този, който изкушава. За него се пази наказание, което е равносилно на вечна смърт, без право на помилване. Ако Бог говори толкова страшно и категорично за изкусителя, то явно неговия грях е толкова голям, че заслужава такова страшно наказание!

Можем ли да кажем обаче, че изкушения човек е напълно невинен? Той не държи ли отговорността да запази душата и тялото си без порок? Разбира се, че е отговорен!!!

Въздържайте се от всякакво зло!
А сам Бог на мира да ви освети напълно;
и дано се запазят непокътнати духа,
душата и тялото ви без порок,
до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Верен е Онзи, Който ви призовава, и ще извърши това.
(1 Солунци 5:22-24)

Съблазните със сигурност ще дойдат, но имаме обещанието, че Бог ще ни подкрепи в това желание, да станем чисти и непорочни, без недостатък. Наша е отговорността да искаме тази помощ от Него, за да може Той да ни запази от всяко зло, протягащо ръка към нас. Ако ние НЕ искаме тази помощ от Него, Той никога няма да ни я натрапи или да я даде без наше желание!

Звяра вътре в нас

Какво да правим, когато изкушението не идва отвън, а е скрито вътре в нас? Какво да правим, когато виждаме в себе си две естества, които се борят за надмощие едно над друго?
Ето отново думите на Исус:

Ако те съблазни ръката ти или крака ти, отсечи ги и ги хвърли;
по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,
отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.
И ако те съблазни окото ти, извади го и го хвърли;
по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око,
отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.
(Матей 18:8,9)

Не става въпрос човек да извърши такова касапско дело върху себе си! Защото дори да го направи, мислите му могат да си останат опорочени завинаги, а той само ще е загубил крайниците си, с които може да си служи, но пак ще подлежи на такава съдба.
По-скоро идеята на стиховете е, че трябва да прекъснем всяка възможност, по която изкушението може да си пробие път и да даде резултати!
Нашето естество е слабо, податливо на изкушенията, независимо дали идват отвън или отвътре. Но както казах по-горе, наша е отговорността и задължението да вземем мерки против това изкушение, за да не може то да надделее над разума.

Последното изкушение

Едно от най-големите изкушения, които ще се развият в края на Земната история няма да бъде дали да ям сладко, да скоча с бънджи или да стана президент на републиката и всички да ми ръкопляскат и да ми се кланят като на бог. Не! То ще бъде свързано с третото изкушение, което дявола представи на Исус, а именно поклонението. Чий авторитет да призная, този на Бог или този на хората...

В края на Земната история, малко преди Второто пришествие, на човешкия род ще бъде представен алтернативен почивен ден, а не този, който Бог е дал на хората още при Сътворението на този свят. (за повече информация, прочетете тук)
Точно тогава, най-голямото изкушение ще бъде за всички хора – на кого да се поклоним! Всеки един човек ще трябва да вземе своето съдбоносно решение „ЗА” или „ПРОТИВ” Божиите закони.
Всеки един човек ще трябва да реши, дали да послуша човешки заповеди, или да бъде верен на Божиите заповеди. Съдбата на всеки един човек ще се реши от неговия избор, който няма да бъде лек, но ще има вечни последици.
В света ще се оформят две групи хора: едните, които държат да бъдат верни на Божиите заповеди, и втората група, която ще вярва на човешки предания, или на измислени човешки закони и постановления. Сблъсъкат ще бъде толкова голям, че изкушението да се предадем ще бъде на границата на човешките възможности...

И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас:
ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.
(Откровение 14:9,10)

Това ще бъде последната епична битка, последен шанс за оцеляване на отстъпилото човечество. Последният вик към една прегрешила раса да се обърне към Бога, за да продължи своя живот във вечна радост и пълно щастие. След този призив няма да има никакъв шанс повече за никой да се промени. Всеки, който приеме този призив, ще получи награда, надминаваща очакванията му. Който го отхвърли и се поддаде на изкушението, ще бъде измамен от дявола и ще получи вечно осъждане и смърт. Трета група хора НЯМА да има!

Когато един ден праведните посрещат Бог, тяхната съвест ще бъде чиста. Чистотата на характера и съвестта им ще ги запазят живи пред светостта на идващия Спасител.

Днес е благоприятно време, днес е спасителен ден!
Нека направим необходимото, докато все още имаме време!

Обещание за падналите

Ако ти си се поддал на изкушението, ако се чувстваш виновен, депресиран или отслабнал, но искаш нещата да се променят, тогава ВИКАЙ към живият Спасител, Който със сигурност ще чуе вика ти за помощ!
Не се поддавай на внушенията на дявола, че Бог не те обича!
Исус дойде на тази Земя да спаси грешниците, като запечата това доказателство с живота си. Имаме пълната увереност, че Бог държи за нашето спасение и ще направи всичко необходимо да ни помогне да изчистим характерите си чрез нашето съдействие.

Исус ни насочва към правилния подход за справяне със слабостите и изкушенията:

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение.
Духът е бодър, а тялото - немощно.
(Матей 26:41)3 коментара:

  1. Имам един въпрос към вас.
    Каква е разликата между изкушение и изпитание ?

    ОтговорИзтриване
  2. Изкушението е от сатана , а изпитанието е от Бога.Ц
    елта на изкушението е да ни отдели от Бога.целта на изпитанието е да ни усъвършенства и доближи до Бога.

    ОтговорИзтриване