вторник, 24 декември 2013 г.

Въведителни думи

Здравейте, казвам се Боян, работя като графичен дизайнер и вече 16 години (към 2013 год.) съм член на Църквата на адвентистите от седмия ден. Изследването върху Библейските теми, което съм правил, ми е помогнало да разбера много по-добре света около себе си, да открия смисъла на живота и да се науча как да живея така, че да съм истински удовлетворен от живота. Това ми е дало духовното развитие, което нищо друго на света не може да ми даде.

Целта на този блог е да покажа на всички, че религията на Исус Христос е религия на отношенията и че Бог държи всички хора да се разбираме добре и взаимно да си помагаме да живеем добре. Неговото желание е да ни научи на тази непреходна любов - любов, която не търси своето, не се раздразнява и не държи сметка за зло. Тази любов е милостива, не завижда, не се превъзнася и не се гордее. Всеки, който се научи от Бога на тази любов, ще живее с Него вечен живот.


Поученията на Исус, записани в евангелията, могат да се разделят на две основни групи. Едната група от поученията са свързани с отношението ни към Бог, а другата група са свързани с отношенията към хората.

Трябва да имаме предвид, че тези принципи са заложени дълбоко в Божия закон и истинската любов е основата на всичко – любовта към Бога и любовта към човека.

Един от съвременниците на Исус, вещ в законите човек, отива при Него и го запитва:
Учителю, коя е голямата заповед в закона?
А Той (Исус) му отговори: 
"Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, 
с цялата си душа и с всичкия си ум". 
Това е голямата и първа заповед.
А втора, подобна на нея, е тази: 
"Да възлюбиш ближния си, както себе си".
На тези две заповеди се основават целият закон и пророците.
(Матей 22:36-40)

На тези две основни заповеди се е крепяла цялата вяра, граждански и морални принципи на еврейската нация по времето на Исусовия живот. Но дори когато Исус дойде на Земята и живя като човек, Той не премахна тези заповеди, а ги разви, обясни и разшири още повече, така че те да станат разбираеми и да се практикуват от хората. Той НЕ ги премахна, но изпълни до съвършенство всяка една от тях и ни даде пример да живеем и ние като Него – във вярност, обич, истина и доброта.

Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците;
не съм дошъл да разруша но да изпълня.
Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята,
нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, 
докато всичко не се сбъдне.
И така, който наруши дори една от тези заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
(Матей 5:17-19)

Нашето естество не харесва тези неща; то се противи и се бори, и не желае да се подчинява на Бога. Това е резултат от нашия избор да живеем далече от Бог - създателя и поддръжника на живота. Всичко това в Библията се казва, че води до смърт.

Но всеки, който пожелае да се примири с Бога и постоянства в това, Бог ще му даде силите, способностите, разума и сърцето, да върви по Божиите пътища така, както Бог би одобрил и човека би бил удовлетворен от живота си. 

А това е вечен живот - да познаят Теб, единия истинен Бог, 

и Исус Христос, Когото си изпратил.
(Йоан 17:3)

Никой няма силата сам да промени живота си и да се освободи от слабостите, пороците и греховете си. Но за Бог няма невъзможни неща! Със своята свръхестествена сила Той може да направи тази чудна промяна в живота на всеки един от нас, и по този начин да ни помогне да изградим характер, одобрен за вечността.


Всички тези притчи и поучения, които Исус е разказал и са записани в Новия завет, са точно с тази цел - да помогнат на нас хората да осъзнаем небесните неща, небесните стандарти и красотата на характера.


Нека не ограничаваме сами себе си, но да изучим тези принципи, които могат да ни запазят във времето на най-големите трудности, изкушения и изпитания!

Това ще ни вдъхне вяра, с която да се привържем здраво към Бог и към нашите ближни, и ще ни помогне да създадем единство, неразрушимо от никакви обстоятелства.

И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; 
за да бъдат едно, както и Ние сме едно.
(Йоан 17:22)

Бог е предвидил добро за нас - да получим слава за цялата вечност.
Нека да направим всичко по силите си, за да получим тази слава!