Съботата

Огромна част от съвременното християнство счита днес, че неделята е денят за почивка и поклонение. Мнозина са убедени, че това е християнския почивен ден, именно затова „спазването” на неделята е толкова широко разпространено сред съвременните християни. Трябва да знаем обаче, че това е една от най-големите сатанински ЗАБЛУДИ, навлезли в християнството скоро след неговото създаване!

Като приемник на еврейската вяра, християнството запазва почти всички символи на своята религия майка, включително и седмия ден – съботата. Единствените писания, които първите християни са имали, са били книгите на Стария завет, от които са четели и евреите. Въпросът с алтернативен ден за поклонение и почивка изобщо не е стоял на дневен ред пред първите християни повече от век след възкресението на Христос. Нещо повече, едва през IV век, с указ на император Константин, спазването на неделята се превръща в ПОЛИТИКА на доминиращата мнима християнска църква. (Читателят може да научи повече по този въпрос в тази статия.) 

За съжаление дори след протестантската Реформация (започнала през 15-ти век) почти цялото християнство до ден днешен, продължава да се придържа към спазването на неделята, въпреки ясното библейско учение за седмия почивен ден – съботата.

В тази статия ще разгледам кога е създадена съботата, каква е нейната цел,  дали важи за всички хора и как тя ще продължи да съществува дори след края на сегашния ни познат свят, след Второто пришествие.

Кога е създадена съботата?

Ако отворите своята Библия още от самото начало и започнете да четете доклада за сътворяването на нашия свят, много скоро ще стигнете до създаването на седмия ден - съботата. И понеже в този доклад се вижда, че творческите дни се отчитат с „и стана вечер, и стана утро”, от това се разбира, че всеки творчески ден се състои от 24 часово денонощие, започващо с вечерта. Ако скептиците се опитват да си обяснят фактите на Сътворението, могат да прегледат поредицата филми, които са публикувани ето тук

На хоризонта все още не се виждат никакви евреи. Дори самият Авраам, бащата на еврейската нация, е роден около 3000 години след Сътворението. Тогава защо да не приемем, че съботата, заедно с тайнството на брака, са подарени още в началото на нашите първи родители – Адам и Ева?!
Бог отбелязва съботата и я прави част от седмичния цикъл, като подчертава дебело, че този ден е СПЕЦИАЛЕН - „...и благослови Бог седмия ден и го освети.” Тоест, този ден е отделен за специална употреба. Бог е направил точно това време свято, защото по специален начин в това време Той ще бъде с народа си.
По-късно, когато се появяват евреите на световната сцена, съботата им е припомнена, защото те са избрания Божи народ на тази земя, които е трябвало да разнесе цялата Библейска истина до всички други народи. Бог казва на евреите:
Ще те поставя за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до земния край.
(Исая 49:6)

Ако този народ е трябвало да занесе истината до краищата на Земята, не е ли логично, че светът е трябвало да бъде запознат и с почивния ден, който Бог е определил?
От Библията разбираме, че съботния ден е бил специален знак, с който евреите са се отличавали от всички останали, покланящи се на идолите и на измислени богове народи.

Говори така също на израилтяните, като им кажеш:
Съботите Ми непременно да пазите;
защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения,
за да знаете, че Аз Съм Господ, Който ви освещавам.
Това е знак между мене и израилтяните за винаги;
защото в шест дни направи Господ небето и земята,
а на седмия ден си почина и се успокои.
(Изход 31:13,17)

В Новият Завет са записани думите на Исус:
Ако Ме обичате, ще пазите моите заповеди.
(Йоан 14:15)

И ние знаем, че Исус наистина дойде на тази Земя, за да освети Божия народ, да му предаде истинското разбиране за съботата и този народ да разнесе тези знания на всички останали народи. В книгата Деяния на апостолите, ние виждаме, как апостол Павел и неговите сътрудници са се събирали всяка събота в синагогата заедно с евреите и езичниците.
НИКЪДЕ в целия Нов завет не се споменава, че съботата е сменена с неделята!
Нито Исус, нито апостолите са правили дори и малък намек, че почивният ден е променен!
Дори самият Исус си почиваше в гроба в съботния ден.

Еврейска ли е съботата?

Нека вземем думите на Исус и да видим какво се казва за съботата по този въпрос.

И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;
така щото Човешкият Син е господар и на съботата.
(Марко 2:27,28)

Малко предистория. Исус върви по прашния път на Галилея, а с Него са учениците Му. Те късат класове, минавайки през нивата край пътя, стриват ги и хапват. Това е било нормално в тогавашното общество и не се е забранявало, ако някой вземел от чуждото, за да се нахрани. С това се е насърчавала грижата за човешкия живот, но не е било редно някой да пълни кошниците или чувалите си, за да занесе вкъщи и да храни други хора.
Групата ученици е забелязана от фарисеи (тогавашните духовни учители) и те веднага правят забележка на Исус, че позволява на учениците Си да вършат това в съботен ден.
Фарисеите са знаели правилото, че в събота светската работа трябва да се спре, защото това е специален ден, който се отбелязва по определен начин. Затова те реагират и се обръщат с упрек към техния Учител:
И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено? (Марко 2:24)

Тогава Исус им казва нещо, с което да отвори не само очите им, а най-вече сърцата им, за да видят, че не разбират правилно съботата и че сърцата им са закоравели. Той казва:

Съботата е направена за ЧОВЕКА...

Исус НЕ иска да каже, че одобрява работенето в събота, а че грижата за живота и здравето на човека е на първо място! Той е Създателя и Защитника на живота. Не можем да очакваме, че Той ще направи нещо, против собствените си Божествени принципи.

Има много християни днес, които вярват, че съботата е била само за евреите, и че днес съботата не важи за никого. Ако беше така, Исус щеше ясно да каже, че съботата е направена за евреина и нямаше да каже, че е направена за човека. Ако такива християни мислят, че само евреите са хора, а не и те, това е техен проблем. Много е жалко да мислиш толкова ограничено и да губиш по този начин от Божиите благословения.
Аз смятам, че съботата важи и за мен, защото аз също съм Божие творение, а Бог е мой Създател. Следователно съботата е направена и за мен и то с точно определена цел!

Каква е целта на съботата?

Съботната заповед е част от първите 4 заповеди от Декалога, които засягат отношенията, връзката между Бога и човека. Тя е ПЕЧАТА на принадлежността към Бога. Когато аз спазвам тази заповед, това всъщност изразява моето лично отношение към Бога, защото тя е знак между Него и мен, че аз принадлежна на Него, доверявам Му се и Го обичам.

Когато Бог е сътворил човека и му е подарил съботата, като ден за наслада от по-близко общуване с Него, тогава все още НЕ Е ИМАЛО ЕВРЕИ. Така че съботата е подарена още от началото на нашите първи родители – Адам и Ева.
Бог се хваща след това за един народ, извежда го от робство, показва му любовта Си, и му дава закона за любовта. Той дава Десетте заповеди на този народ, надявайки се, че тези хора не само ще спазят закона, но и ще го направят популярен. Целта на Бог е била Десетте заповеди да достигнат до всички хора и да се спазват от тях, защото важат за всички.
Твърде дребнави и неоснователни са твърденията на доста наричащи себе си християни, които казват, че закона е премахнат и вече не важи. Аз питам, Бог само на евреите ли е Бог, или на всички хора?!

Евреите е трябвало да бъдат пример на посветена на Бога нация за останалия свят, но те не са успели да изпълнят своята мисия. Затова са отхвърлени като Божи народ. Бог днес търси хора по цялата планета, които с удоволствие и от сърце ще спазват десетте принципа на любовта. Това е смисъла на Новият завет. Разликата е в това, че не се набляга една нация, а Бог очаква да намери хора от всички нации.

Целта на съботата е да бъде ЗНАК на любов между Бога и Неговия народ.
Никъде в Новия завет няма доказателства, че Исус или апостолите са променили нещо по закона. За никоя от заповедите няма такива доклади. Напротив! Исус казва:

Да не мислите, че Съм дошъл да разруша закона или пророците;
не Съм дошъл да разруша, но да изпълня.
Защото истина ви казвам: Докато не премине небето и земята,
нито една чертичка, нито една точка от закона няма да премине,
докато всичко не се сбъдне.
И така, който наруши една от тази най-малки заповеди,
и научи така човеците, нищожен ще се нарече в небесното царство;
а който ги изпълни и научи така човеците,
той ще се нарече велик в небесното царство.
(Матей 5:17-19)

Кога и как неделята е направена почивен ден?

Неприятелят на човешкото щастие е направил съботата обект на специални атаки. Прикрит под булото на благочестието, неговата цел е да заблуждава света, че осветеният и благословен от Бога ден е променен. Той иска да заличи от паметта ни всеки спомен за него, а на негово място да постави друг ден, който НЕ носи печата и авторитета на Бога.
Дявола иска да накара всички да приемат фалшивия ден за поклонение и всички да вярват, че светостта е прехвърлена върху него. Той ще продължи да подбужда хората да приемат закони, които да попречат на спазването на истинския почивен ден, съботата.

Промяната от събота към неделя е станала постепенно. Първият официален закон в полза на неделята е едиктът на Константин, издаден  в 321 г. сл. Хр., който имал граждански характер. Римляните били езичници и в чест на главното си божество – слънцето, почитали неделния ден.
През 325 г. папа Силвестър я излиза с твърдението, че по силата на своя авторитет, той имал правото да обяви неделята за Господен ден.
А в 538 г. Орлеанският събор е задължил дори и селяните да не работят в неделя на полето.
Най-интересното е, че самата католическа църква официално признава, че е извършила промяната. Тя счита този акт като белег на църковна си мощ.
Ясно се вижда, че фактора, който налагат като почивен ден е римокатолическата църква, чрез нейните действия против Божия закон. Всички разбираме обаче, който стои зад всичко това...

Но има ли някой смъртен човек правото да променя Божиите закони?!
Библията е категорична:
Да не добавяте нещо на думите,
които ви заповядвам,
нито да отнемате от тях,
но да пазите заповедите на Господа вашия Бог,
които ви заповядвам.
(Второзаконие 4:2)

Последната битка – събота или неделя

Понеже врага на човечеството и подбудителя на всяко зло все още съществува, той ще продължи да се бори против всяко добро, дадено от Бога, като ще се опита да доведе тази борба до край. Целта му е да накара всички хора да нарушават светите Божии закони, и по този начин да получават Божието неодобрение и гняв.
Разглеждайки Откровение 13 глава, можем да забележим, че в края на земната история дявола особено много ще се активизира, за да подбужда сили, които ще потискат Божия народ и ще се опитат да го смажат.
Той ще направи така, че една религиозна и една политическа власт ще се обединят, за да принудят целия свят да им се поклони, като основния начин за поклонение ще бъде насилственото налагане на неделния ден.
Тази две сили, на които никой от света не може да се противопостави, ще направят най-страшната стъпка в историята към гибелта на този свят - ще отнемат свободата на съвестта, която Господ е дал на хората, за да наложат свои правила, с които да потискат и смажат истината от Библията.

И видях друг звяр, който излизаше от земята;
и имаше два рога приличащи на агнешки; а говореше като змей.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
И вършеше големи знамения, до там че да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се постави белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.
Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра,
защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
(Откровение 13:11-18)

Но положението не е безнадеждно, затова ще припомня, че Бог ни е дал уверение, че ще се намеси, за да спаси тези, които Му се доверяват и Го обичат.

Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
(1 Коринтяни 10:13)

Съботата ще продължи и през вечността

Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще направя,
ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
така ще пребъде родът ви и името ви.
И от новолуние до новолуние, и от събота до събота,
всяка твар ще идва да се покланя пред Мене, казва Господ.
(Исая 66:22,23)

Няма спор, че съботата има вечен характер. Тя ще продължи да съществува дори след като този свят и каквото се е правило по него напълно ще бъдат заличени.
Така че:
Помни съботния ден, за да го освещаваш.
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;
защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
(Изход 20:8-11)

Ако желаете да научите повече относно съботата и как тя е свързана с божия народ, можете да прегледате следната статия.


4 коментара:

 1. Tolkova sa zaslepeni subotqnite 4e nqma na kade ve4e naprazna e bima jertvata na hristos

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Христос освобождава ли ни от спазването на 10-те заповеди? Ако някий легне с жена ти (незнам дали си женен) ще го приемеш ли за законно? Съботата е част от десетте Божии заповеди.В Откровението на Йоан четем къде се намират: Откр.11:19 „И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.“ В ковчега на Божия завет се намират десетте заповеди (включително и съботната) написани лично от Бога на каменни плочи. Това че се виждат в небето означава че никой човек не може да ги промени- те са вечни!

   Изтриване
 2. Който рита бос срещу ръжена сам ще се набоде , тук няма съботяни , аз съм месиянин и това което сам Йешуа( Иисус) постанови за съботният ден и това правя .Всяко отклонение от Брит Хадаша ( Новият Завет) е сатанинско А ,Яков написа ,ако сме съгрешили в едно в всичко сме виновни . Така ,че който рита срещу закона и поставя учители по свойте си страсти ,отива директно в външната тъмница ,където е плач и скърцане с зъби .Колкото и жалко да е .Много са призван , но малцина са избрани !

  ОтговорИзтриване
 3. Ако си новороден и в теб хората виждат да живее Йешуа , плътта ти не е подвластна на закона и тогава той не важи за теб , но ако твоето тяло е храм на Бог и не ти живееш в него а сам Йешуа живее в него , в противен случаи , вие сте светски хора и сте от многото призвани , но не сте от избраните !

  ОтговорИзтриване