Ти си специален

Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат;
те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни.
Колко по-скъпи сте вие от птиците!
(Лука 12:24)

С тези думи, Библията не ни учи, че трябва да мързелуваме и да чакаме Бог да ни намира храна, когато сме гладни. Напротив, тя ни насърчава 6 дни да работим, а на седмия ден (който е събота), да почиваме и да се наслаждаваме на добрите неща, които Бог ни е помогнал да извършим през изминалата седмицата.

Идеята в стиховете с птичката е, че ТИ СИ СКЪПОЦЕНЕН в очите на Бога, защото си Негово творение. Ти не си просто „някой” сред тълпата. Ти си личност, чиято свободна воля Бог цени! Ти не си просто някой в необятната Вселена; не си просто един от многото... ТИ си уникален и СПЕЦИАЛЕН!

Кое те прави толкова специален?

Ако обърнете внимание на текстовете в евангелията, ще видите, че Исус винаги е подхождал лично към проблемите на хората. Той се спира, обръща внимание, поглежда в очите, докосва, задава въпроси, дава съвети, хваща за ръката... Това е израз на Неговото лично отношение към човека. Той не гледа на нас, като на стока на килограм. Уникалното е, че Той обръща специално и лично внимание на всеки, с когото се среща.

Може ли една толкова велика личност като Исус да прави това? А каква друга би била причината, ако Той не го прави защото ни обича и защото ни е създал?

Да, ти си скъпоценен! Това променя много неща, когато го знаем.

Как да сме сигурни в това?

Преди около 3000 години, Бог посещава един човек, живеещ на Земята в град Ур, на брега на Персийския залив, в днешен Ирак, и му казва да напусне дома си и да тръгне към неизвестно място, което е много по-хубаво и добро за живеене. Бог обещава на този човек, че ще му даде потомство и то толкова много, че няма да може да бъде изброено.

Този човек събира целия си дом и тръгва на дълъг път, без да знае къде точно отива, но с ясното убеждение, че това, което прави, си заслужава. Неговото доверие в Божиите думи го държи толкова силно, че в крайна смета той стига до обещаната земя. Този човек е бил убеден, че това, което Бог е обещал, Той е силен и способен да го изпълни. Вярата му е богато възнаградена!
Името на този човек е Аврам и след време, той е наречен баща на вярващите хора.

Защо е наречен така? Ще видим в следващите редове.

Когато Бог обещава на Аврам, че ще има наследник, той е на 75 години. Дори и сега на тези години хората не могат да имат деца. Проблема се задълбочава все повече и повече с течение на времето.

Годините минават, Аврам чака, но все още обещанието не е изпълнено. Аврам става на 99 години и Бог идва при него, за да му каже, че догодина по това време, той ще има син. Сара даже се присмива на тези думи.
Искам да ви попитам, да сте чували някога някой да е имал деца, когато е бил на 100 години? Това по човешки е АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНО - извън нормалните физични закони. Следователно, това, което се случва на Аврам е ЧУДО, дадено му от Бога.

Годината минава, Аврам вече е на 100 години, а жена му Сара е на 90! Ражда им се син, на когото дават името Исак. Той е единственият законен наследник в дома на Аврам и той трябва да поеме наследството и да продължи родословието.

Това дете е обещано от Бога и Той е направил НЕВЪЗМОЖНОТО то да се роди. Това означава, че еврейският народ е резултат на чудо. Тоест, този народ НИКОГА не би могъл да съществува на Земята, ако Бог не се е бил намесил СПЕЦИАЛНО. Без тази специална намеса, никога не би могло да има еврейски народ, не би могло да има подарените 10 заповеди, не би могло да има идване на Исус за първи път на Земята, а днес нямаше да има съвременна еврейска държава... Всички тези факти, са такива, именно защото този народ е резултат от едно чудо; той е създаден по невъзможен, свръхестесвен начин – чрез Божията намеса и вярата на един човек в Божиите непредохдни обещания. Това е доказателство, че има Божествена намеса.

Знаете ли как продължава историята?

Става още по-интересно, защото тук вече се говори за духовното семейство, с още по-голяма Божествена намеса.

Защото израсна пред Него като отрасъл, и като корен от суха земя;
нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, нито красота та да Го желаем.
(Исая 53:2)

Знаете ли за кой става въпрос в този стих? Тук пише за Исус. Тези думи са записани около 700 години преди Исус да се роди. Тези думи са пророчество за бъдещия Месия, а в тези редове се описва още едно голямо чудо, много по-голямо от чудото с Авраам. Това чудо е началото на един нов народ, който ще живее в нова земя и който също ще бъде неизброим като звездите.

Господ Исус слезе от Небето, тръгна по неравен път, за да създаде нов народ, който да влезе в Новата земя - в Рая.
Исус беше заченат по свръхестесвен начин, доказателство за Божествена намеса; Той не можеше да се роди по естествен начин.
Той израстна пред Бога като клонка, като корен в безводна земя, като цвете в пустинята – там, където няма вода, Той намери сили да порасне...
Той беше послушен до смърт в една опорочена до болка среда.
Той беше верен до край, в среда, където хората бяха нечестиви.
Той беше търпелив там, където имаше най-много нетърпеливи хора.
Той получи сила от немощта на слабите и придоби любов от тяхната омраза.

Това чудо на Неговия живот не е било, нито ще бъде постигнато някога.
Такова нещо никой човек не е успял да постигне до сега, нито някога някой ще успее да постигне.

Исус ще получи наследството така, както Исак получи наследството от баща си, Авраам.
Потомството на Исус, получено по свръхестествен начин, ще бъде също толкова голямо и неизброимо множество, както беше обещано на Авраам.

Кои са потомството на Исус?

Библията ни отговаря на този въпрос:
Които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
(Римляни 8:14)

Библията казва, че тези, които са решили да имат в живота си същите принципи като Божиите, приели са ги, и ги спазват от сърце, те ще бъдат Божие наследство, ще се нарекат Божии синове и дъщери. Тях Бог ще ги приеме за Свои и ще им подари вечния живот като наследство.

Ако ти също си приел тези принципи и живееш според тях, то ти си СКЪПОЦЕНЕН човек!

Защо Бог създаде еврейския народ?
За да се похвали пред света, че може да прави чудеса ли?

Защо Исус създаде първата църква?
За да докаже, че е добър учител и от неуки рибари може да направи достойни хора?

Целта на Бог винаги е много по-висока от това, което можем да си представим...

Моите помисли не са като вашите помисли.
Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.
Понеже, както небето е по-високо от земята,
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища,
и Моите помисли от вашите помисли.
(Исая 55:8,9)


Скъпоценен човек е този, който е създаден по образа на Бога! 
Виждаш ли, казва Бог, виждаш ли какъв човек Съм отгледал и възпитал? Той е скъпоценен, Аз съм го създал! Аз се потрудих, шлифовах го и оформих характер му! Той е мое дете! Не е ли красив?! Той е като скъпоценен камък в Моите очи.
Внимавай как се отнасяш към него, защото той Ми е много специален!

Който докача вас, докача зеницата на окото Му. 
(Захария 2:8)

Знаете ли, ако видите човек, който е благороден и честен и животът на този човек е изпълнен с любов и добри дела, бъдете сигурни, че характера на този човек не е плод на някаква случайност! В този човек няма измама! Той е доказателство за съществуването на Бога. Той е живо чудо, което се е случило чрез изключително голямата и продължителна намеса от Божия страна, но също така и с целенасочените и дисциплинирани усилия на самия човек. Такива хора са истинска рядкост; те са като истински оазис в този свят на егоизъм и самовлюбеност. Те са частица от Рая, родена тук на Земята... Те са Божии деца!

БОГ ПОЖЕЛА ДА СПАСИ СВЕТА ОТ ГРЕХОВЕТЕ МУ, затова направи редица чудеса, за да направи възможно изпълнението на Неговия благороден план за спасение.

Народе Божи, ТИ СИ СПЕЦИАЛЕН!
Ти си заченат от нищото и в твоите ноздри е вдъхнато жизнено дихание от Бога.
Той те е съживил от комата, измъкнал те е от ямата; извадил те е от хватките на греха и на смъртта.
Подарил ти е силата, която да те държи прав срещу всичките пълчищата на дявола и ти е обещал вечен живот и вечно спасение.
Ти си специален, защото в ТЕБ живее нещо НЕ ОТ ТОЗИ СВЯТ!
Специален си, защото в теб е посято семенце с извънземен произход.
То расте там, където няма вода; дава плод там, където няма жива сила.

Той дава сила на отслабналите, и умножава мощта на немощните.
Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.
(Исая 40:29,31)

Бог те извика на този свят, защото го ОБИЧА!
И реши да подари СПАСЕНИЕ на всеки един на тази Земя.

Търсете Господа, докле може да се намери! 
Призовавайте Го докато е близо!
Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си,
нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
(Исая 55:6,7)

ТИ си този специалния народ, който носиш това спасение.
То е твоето призвание, твоя смисъл на живота – смисълът на твоето СВРЪХЕСТЕСВЕНО съществуване. Ти не си дошъл случайно на този свят, не си продукт на нечия грешка! Ти си роден от мъдрия Бог, Който реши да просветли света с любовта си. 
Смисълът на твоето съществуване е един единствен: "да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените, да счупваш всеки хомот; да разделяш хляба си с гладния, да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив. Когато видиш голия да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни..." (по Исая 58:6,7)

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ; хора, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.
(1 Петрово 2:9)

Бог има план да спаси света, затова направи чудо – роди се Исак.
Бог има план да спаси света, затова направо чудо – роди се Исус.
Бог има план да спаси света, затова направи чудо – роди се ТИ, чрез Словото от Бога.

Всички, които се наричат с Моето име, 
които сътворих за славата Си;
Аз създадох всеки един от тях, да! 
АЗ ГО НАПРАВИХ!
(Исая 43:7)

Никога не забравяй това: ТИ СИ СПЕЦИАЛЕН!


Няма коментари:

Публикуване на коментар